1.POTREBNI DOKUMENTI

Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje. Vozilo lahko prevzamejo po plačanem predračunu oz. dogovoru (z novimi strankami poslujemo le po predračunu, z rednimi strankami z 8 dnevnim rokom plačila).

  2.     REZERVACIJA

Rezervacija vozila je možna preko obrazca na spletni strani www.odpeljem.si ali na e-mail info@odpeljem.si. V primeru, da ne poravnate zneska do roka plačila predračuna, vam rezervacije za dogovorjen termin ne držimo.

Da bo rezervacija hitreje stekla, nas prosim obvestite o plačilu.  Po prejemu nakazila vam pošljemo potrditev rezervacije in račun.

Odpoved rezervacije z strani naročnika:

*do vključno 10 dni pred rezerviranim terminom vam Odpeljem.si povrne celoten znesek rezervacije,

*do vključno 5 dni pred rezerviranim terminom vam Odpeljem.si povrne polovico celotnega zneska rezervacije,

* zadnje 4 dni pred rezerviranim terminom vam Odpeljem.si povrne 20 % celotnega zneska rezervacije.

Odpoved rezervacije z strani Odpeljem.si je možna

v primeru višje sile: okvara vozila, slabe vremenske razmere, zastoji na cesti,…. Odpeljem.si naročniku vrne celotni  znesek rezervacije in ne odgovarja za morebitno nastalo škodo naročnika (npr.zamude,…).

3.    UPORABA

Najemnik prevzame vozilo v brezhibnem stanju,  z obvezno opremo in dokumenti ter mora vozilo takšno tudi vrniti. Vozila so opremljena z obvezno opremo predpisano z slovensko zakonodajo. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil na dan in uro, ki je določena v najemni pogodbi. Vozilo mora vrniti na kraj, kjer ga je prevzel. Najemnik se obvezuje, da bo z vozilom ravnal kot dober gospodar in ga ne bo posojal drugim nepooblaščenim osebam. Prometno dovoljenje in ključe najetega vozila je najemnik dolžan ves čas najema imeti pri sebi. Max. dovoljena hitrost z najetim vozilom je 130 km/h. Vozila imajo vgrajeno sledilno napravo. V vozilih je prepovedano kajenje.

4.    TRAJANJE NAJEMA IN  NAJEMNINA

Najem vozila se sklepa za obdobje, ki je razvidno iz najemne pogodbe. Najemna pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en izvod pa najemnik.

Za uporabo vozila, se najemnik zaveže plačati dogovorjeno ceno najema, ki jo plača po predračunu oz. ob zapadlosti računa.

V CENO JE VKLJUČENO: *slovenska vinjeta. *zelena karta,*obvezno zavarovanje,*kasko zavarovanje z 1% odbitne franšize oz. z zneskom, ki ga določi zavarovalnica, zavarovanje proti kraji, zavarovanje potnikov.

 5.    GORIVO IN ČIŠČENJE VOZILA

Gorivo ni vključeno v  ceno najema. Ob prevzemu in vrnitvi vozila mora biti rezervoar goriva poln. V nasprotnem primeru najemodajalec zaračuna manjkajoče gorivo.

Ob prevzemu vozila je to očiščeno od zunaj in znotraj. V enakem stanju se vozilo vrne. V nasprotnem primeru se zaračunajo stroški čiščenja v višini 20 € (+ddv) (osnovno notranje in zunanje čiščenje).

6.    POPRAVILA

Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so  prepovedani in za njih odgovarja in nosi stroške najemnik. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih. Za morebitno popravilo in menjavo delov  je potrebno predložiti original račun  servisa, ki se glasi na ime najemodajalca.

7.    VOŽNJA V TUJINO

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije  mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan najeto vozilo parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži/parkirišču.

8.    IZGUBA LASTNINE, POŽAR ALI TATVINA

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem. Najemnik se izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

 9.  ODGOVORNOST NAJEMNIKA IN OBNAŠANJE PRI PROMETNI NEZGODI

V kolikor se z najetim vozilom zgodi prometna nezgoda, je potrebno o tem obvestiti policijo in lastnika vozila in priskrbeti policijski zapisnik. Ob vračilu je potrebno izpolniti izjavo o prometni nezgodi oziroma tehničnem problemu najetega vozila. V primeru, da najemnik ob nezgodi ne priskrbi policijskega zapisnika, je dolžan sam kriti vse nastale stroške za popravilo najetega vozila. Prav tako za vse nastale stroške poskrbi najemnik, v kolikor je pod vplivom alkohola ali ostalih opojnih substanc. Vse prekrške in posledice le teh nosi najemnik. Določila CPP zakona predpisujejo, da mora biti starost najemnika najmanj 21 let in da mora imeti veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta.

 10.  PROMETNI PREKRŠKI

Najemnik je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja drugih zakonov. V kolikor nadzorni ali kateri drugi organi v okviru pooblastil, zahtevajo podatke o kršitelju, smo jih le-te zakonsko dolžni posredovati.

 11.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Najemnik dovoljuje, da se njegovi osebni podatki uporabijo za namene izvedbe najema in lastno evidenco najemodajalca in se ne bodo posredovali nepooblaščenim osebam.

Morebitne spore bo reševalo Okrajno sodišče v Mariboru.

Vukovski dol, dne 26.04.2018

Najemodajalec

Odpeljem.si, Marko ORNIK s.p.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Preberi več